ТОВ "Центр експертних рішень"

м. Київ, бул. Ак. Вернадського, 34/1, оф. 617
(050) 558-98-20;  (097) 047-047-6

Проведення консалтингової діяльності щодо розробки, впровадження та аналізу функціонування систем менеджменту, розроблених відповідно до вимог стандартів ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, GMP+B1, IFS Logistics, BRC Consumer Products.


Розробка та проведення тренінгів відповідно до вимог стандартів ISO 22000, FSSC 22000, IFS Logistics, GMP+B1, ISO 9001, BRC Consumer Products тощо.


Проведення аудитів виробників продукції під власними торговими марками для підприємств торгівлі (Ашан, Караван, Метро Кеш енд Кері, ФОЗЗІ Груп) – близько 350 аудитів.


Організація та проведення конференцій «Quality&Market», «Quality&Business».
Участь в якості доповідача на семінарах, організованих TradeMaster, ТОВ «Нільсен-Україна» та Полтавською аграрною академією.

 

 

19 квітня 2010 р. – 12 січня 2012 р.
Орган по сертифікації ТОВ «Бюро Верітас Сертифікейшн Україна»
Аудитор агрохарчового департаменту
Проведення аудитів на відповідність вимогам стандартів ISO 9001, ISO 22000, а також аудитів соціальної відповідальності (SMETA аудиту, аудити соціальної відповідальності постачальників Nestle, CARE аудити, аудити соціальної відповідальності постачальників McDonald’s), та аудити виробників продукції під власними торговими марками для підприємств торгівлі (Ашан, Велика Кишеня, Караван, Метро Кеш енд Кері). Проведення аудитів на відповідність вимогам стандартів ISO 14001, OHSAS 18001 в якості аудитора-стажера.
Проведення консалтингової діяльності щодо розробки, впровадження та аналізу функціонування інтегрованої системи менеджменту, розробленої відповідно до вимог ISO 9001, ISO 22000 і IFS Food 5 (Київський завод шампанських вин «Столичний»).
Проведення консалтингової діяльності у відповідності до вимог соціальної відповідальності постачальників Nestle та соціальної відповідальності постачальників McDonald’s.
Розробка та проведення тренінгів відповідно до вимог стандартів ISO 9001, ISO 22000, IFS Food 5, FAMI-QS, CARE-аудити.
Участь в якості доповідача на семінарах, організованих Міжнародною фінансовою корпорацією, Київською торгово-промисловою палатою та Полтавською аграрною академією.

 

 

12 лютого 2008 р. – 16 квітня 2010 р.
Компанія «Метро Кеш енд Кері Україна»
Спеціаліст відділу забезпечення якості головного офісу
Проведення аудитів торгівельних центрів щодо питань, пов’язаних з забезпеченням якості та безпечності харчових продуктів та промислової групи товарів.
Проведення товарознавчої експертизи фруктів, овочів, проведення ветеринарно-санітарної експертизи м’яса та продуктів з нього, риби та продуктів з неї, молочних продуктів. Моніторинг технологічного процесу виготовлення м’ясних напівфабрикатів (крупнокускових та мілкокускових, фаршу, ковбас тощо) та рибних продуктів (патрана риба, філе, стейки тощо).
Розробка системи менеджменту якості.
Проведення тренінгів для нових співробітників торгівельних центрів з питань дотримання гігієни та забезпечення якості та безпечності харчових продуктів.
Координація ветеринарних перевірок, які проводилися в торгівельних центрах.
Здійснення підтримки діяльності торгівельних центрів – надання консультацій та вирішення питань щодо забезпечення якості та безпечності харчових продуктів.
Робота з власними торговими марками (продовольча та непродовольча група товарів).

 

 

З 2008 р. по 2010 р. являвся позаштатним аудитором українського відділення компанії DQS GmbH.
Приймав участь у аудитах (відповідно до вимог ISO 9001:2001 (2008), ISO 22000:2005) м'ясопереробних, молокопереробних підприємств, птахофабрик, Діагностичного центру захворювань тварин, виробника ветеринарних препаратів (вакцини, антибіотики тощо).

 

З 2007 р. по 2010 р. являвся позаштатним аудитором українського органу по сертифікації «Приріст».
Приймав участь у аудитах (відповідно до вимог ISO 9001:2001, ISO 22000:2005, ДСТУ 4161:2003) м'ясопереробних, молокопереробних підприємств, птахофабрик, Діагностичного центру захворювань тварин, виробника ветеринарних препаратів (вакцини, антибіотики тощо).

 

16 листопада 2006 р. – 10 лютого 2008
Українська лабораторія якості та безпеки продукції АПК України
Старший науковий співробітник відділу управління якістю, стандартизації та внутрішнього аудиту
Приймав участь у проведенні внутрішніх аудитів, у розробці внутрішньої документації системи управління якістю.
Готував документацію для проведення метрологічної атестації лабораторії представниками Укрметртесттсандарту.
Здійснював розробку та впровадження системи управління якістю у окремому секторі відповідно до вимог ДСТУ/ISO 17025.
Приймав участь у проведенні акредитаційного аудиту лабораторії з боку НААУ.
Розробка схеми кваліфікаційного професійного тестування та отримання прав координатора міжлабораторних порівнянь.
Приймав участь в науковій темі щодо моніторингу забрудненості сільськогосподарської продукції.

 

1 березня 2004 р. – 15 листопада 2006 р.
Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини (м. Київ)
Заступник завідувача відділу гармонізації законодавчої бази
Заступник менеджера систем управління якістю лабораторії
Переклад та аналіз законодавчих документів Європейського союзу.
Участь в розробці та впровадженні системи управління якістю відповідно до вимог ДСТУ/ISO 17025. Проведення внутрішніх аудитів та складання по ним звітів. Проведення предакредитаційних аудитів обласних лабораторій. Прийняття участі в організації семінарів. Консультації співробітників лабораторії стосовно впровадження та функціонування СУЯ. Участь в проведенні планових перевірок об’єктів підконтрольних ветеринарній службі України (молочні ферми та тваринницькі ферми, м'ясопереробні компанії, молокопереробні компанії, ферми вирощування риби, рибопереробні підприємства). Участь в розробці підзаконних актів щодо питань ветеринарії.

 

14 січня 2004 р. – 1 березня 2005 р.
Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини (м. Київ)
Провідний лікар-епізоотолог відділу гармонізації законодавчої бази до вимог ЄС.
Пошук, переклад та вивчення нормативно-правових актів ЄС стосовно ветеринарії. Вивчення вітчизняного ветеринарного законодавчого поля.

 

12 вересня 2003 р. -30 грудня 2003 р.
ПСП «Новогригорівське» (Вознесенський р-н, Миколаївська обл.)
Ветеринарний лікар
Проведення діагностичних та лікувально-профілактичних заходів. Проведення перед забійного огляду тварин, контроль процесу забою тварин, проведення ветеринарно-санітарної експертизи м’яса/ субпродуктів та контроль за їх обробкою та зберіганням. Моніторинг отриманих кормів та складання раціонів для тварин. Моніторинг доїння та первинної обробки сирого молока. Моніторинг збору та утилізації відходів (гній, підстилка, вмісту шлунково-кишкового тракту, відходів тваринного походження). Відбір зразків крові, кормів та кінцевих продуктів (м'ясо, субпродукти, молоко) для лабораторних досліджень.

 

9 червня 2003 р. - 9 вересня 2003 р.
ПСП «Таборівка» (Вознесенський р-н, Миколаївська обл.)
Ветеринарний лікар
Проведення діагностичних та лікувально-профілактичних заходів. Проведення перед забійного огляду тварин, контроль процесу забою тварин, проведення ветеринарно-санітарної експертизи м’яса/ субпродуктів та контроль за їх обробкою та зберіганням. Моніторинг отриманих кормів та складання раціонів для тварин. Моніторинг доїння та первинної обробки сирого молока. Моніторинг збору та утилізації відходів (гній, підстилка, вмісту шлунково-кишкового тракту, відходів тваринного походження). Відбір зразків крові, кормів та кінцевих продуктів (м'ясо, субпродукти, молоко) для лабораторних досліджень.

 

Освіта та навчання
Приймав участь в більш як 30 семінарах/тренінгах щодо наступних стандартів:
ISO 9001, НАССР, ДСТУ/ISO 22000, ISO 22000, ISO/IEC 17025, FSSC 22000 (ISO/TS 22002-1, PAS 223,
PAS 222), GMP+ FSA, IFS, BRC, ISO 31000, OHSAS 18001, ISO 14001 тощо.


2005 р.
Присуджено науковий ступінь «Кандидат ветеринарних наук» (16.00.09).

2001-2003 рр.
Київський національний торговельно-економічний університет - менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (магістр)

1995-2000 рр.
Одеський сільськогосподарський інститут - лікар ветеринарної медицини (магістр)